Annonce

Annonce

Gæster på dansk fællestand BioFach 2018

Corona-pandemien satte tydelige aftryk i Danmarks eksport af økologiske fødevarer i et 2020, som blev det værste år for den internationale handel siden Finanskrisen. Arkivfoto: ØL

Corona gav tæsk til den økologiske eksport

Danmarks eksport af økologiske varer oplevede i 2020 sin hidtil største tilbagegang med et fald på otte procent, mens importen fortsatte de seneste mange års vækst.

Efter mange år med konstant vækst i eksporten af økologiske fødevarer, er det de seneste år blevet nye tider for Danmarks økologiske eksportvirksomheder, som både i 2018 og nu igen i 2020 kan notere et fald i eksporten.

Det fremgår af nye foreløbige tal fra Danmarks Statistik. De viser, at eksporten faldt fra 3,0 mia. kr. i 2019 til 2,8 mia. kr. i 2020. Tilbagegangen på 200 mio. kr. svarer til et minus på otte procent, mens importen steg med 1 pct. til 4,9 mia. kr.

I 2019 var eksporten ellers vendt tilbage på vækstsporet med en fremgang på 4 pct., men med et fald på 36 pct. var det især svigtende salg af mælkepulver til det asiatiske marked, der trak eksporten ned i 2020.

Faldet i eksporten af økologiske varer skyldes især kategorien "andre næringsmidler", som bl.a. omfatter modermælkserstatning, hvoraf størstedelen netop går til Asien.

Salget af denne varegruppe faldt 37 pct. fra 503 mio.kr. i 2019 til 318 mio. kr. i 2020. Asiens andel af eksporten faldt dermed fra 16 pct. i 2019 til 11 pct. i 2020, hvor det især var salget til et coronaplaget Indonesien, som svigtede.

Ifølge Pernille Bundgård, markedschef for eksport i Økologisk Landsforening, skal faldet i eksporten formentlig primært tilskrives transportudfordringer i kølvandet på Covid-19 i et 2020, som kørte lidt i slowmotion på grund af diverse restriktioner, som også vanskeliggjorde eksportarbejdet, da mange messer blev aflyst , og det var vanskeligt for de økologiske indkøbere og sælgere at rejse ud i verden.

”Det er forventeligt, at eksporten af økologi følger de samme tendenser som resten af markedet – altså med et fald. Men jeg hæfter mig ved, at der er sket en lille stigning af eksporten til det tyske marked på trods af krisen,” siger Pernille Bundgård, som ser flere tegn på, at den danske eksport vil komme stærkt igen.

Flere små lyspunkter

Mens eksporten samlet gik tilbage, kunne Danmark i 2020 notere en lille fremgang i Tyskland, som med en vækst på 15 mio. kr. stadig er det suverænt vigtigste eksportmarked for dansk økologi, mens der samlet var tale om et lille fald i eksporten til EU-landene.

Danmarks vigtigste eksportlande for økologiske varer er:

  1. Tyskland (44 pct.)

  2. Sverige (13 pct.)

  3. Nederlandene (6 pct.)

  4. Kina (6 pct.)

Pernille Bundgård noterer også andre lyspunkter i statistikken i form af eksporten af kød og kødvarer, som steg fx seks pct. til alle lande fra 308 mio. kr. i 2019 til 366 mio. kr. i 2020. Det samme gælder eksporten af planter og frø steg fra 52 mio. kr. til 82 mio. kr. og foderstoffer fra 32 mio. kr. til 61 mio. kr.

Derimod faldt kategorien mejeri med 163 mio. kr. Dertil skal lægges et betydeligt fald i eksporten af mælkepulver, mens trafikken af frugt og grønt ud af Danmark lå en anelse over niveauet i 2019.

Godt rustet til fremtidig vækst 

Selv om 2020 blev det værste år for udenrigshandlen med økologiske fødevarer siden Finanskrisen, ser Pernille Bundgård optimistisk på fremtiden:

”Danske virksomheder har et solidt udgangspunkt, og i 2021 har vi oplevet en åbning til udenlandske kunder. Vi producerer stadig fødevarer, der har høj kvalitet og sikkerhed. Det er det fundament, som skal få gang i markedet igen, når hele COVID-19-usikkerheden lægger sig,” forklarer Pernille Bundgård, som i den forbindelse håber, at det i år i Nürnberg bliver muligt at gennemføre en fysisk udgave af BioFach, som er verdens største fagmesse for økologi.

Det bliver formentlig besluttet i denne uge.

Voksende underskud i udenrigshandlen

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at underskuddet i Danmarks udenrigshandel med økologiske fødevarer er øget hvert år siden 2014. Den udvikling fortsatte i 2020, fremgår det af opgørelsen fra Danmarks Statistik. Tallene viser, at gabet mellem import og eksport i 2020 udgjorde knap 1,9 mia. kr., mens gabet for seks år siden var nede på 220 mio. kr.

Ifølge Pernille Bundgård er den skæve udvikling i samhandlen med udlandet dog primært udtryk for en positiv udvikling, da de er et udslag af den massive fremgang i det hjemlige økologiske forbrug, hvor danskerne i dag efterspørger flere og flere produkter, som enten ikke kan produceres i Danmark eller som bliver produceret billigere i udlandet.

Men også væksten i importen skrumpede i 2020, og også her er det Asien, som sætter de tydeligste aftryk, idet Den samlede import af økologiske varer fra Asien blev mere end halveret fra 426 mio. kr. i 2019 til 210 mio. kr. i 2020.

Det ser dermed ud til, at nedlukningerne pga. covid-19 har fungeret som en spændetrøje for hele den internationale handel med økologiske fødevarer i et 2020, som branchen betegner som det værste år siden finanskrisen.

Statistikken lade vente på sig

De længeventede eksporttal for 2020 er blevet forsinket ad flere omgange på grund af problemer med omlægning til et nyt produktionssystem hos Danmarks Statistik. Chefkonsulent Martin Lundø oplyser i den forbindelse, at omlægningen desværre har taget længere tid end forventet. Det er også hovedårsagen til, at selve eksportstatistikken ikke bliver offentliggjort i dag, hvor Danmarks Statistik kun offentliggør udvalgte hovedtal i ”Nyt fra Danmarks Statistik.

Af samme grund er det ikke muligt at opgøre, præcis hvordan eksempelvis mejerieksporten har udviklet sig.

”Tabellerne i Statistikbanken bliver forsinkede – jeg melder ud senere, hvornår de forventes klar,” skriver Martin Lundø i en mail til Økologisk Nu.

Flere artikler fra samme sektion

Stor fremgang for Friland i første halvår

Efterspørgslen på økologisk kød fra Friland er fortsat stærk. I regnskabsårets første seks måneder har Danish Crowns datterselskab løftet omsætningen med 11 pct.

19-05-2022 3 minutter Kødproduktion

Økologer dominerer finalefeltet ved prisuddeling

Det tog otte timer for dommerjuryen at udvælge de produkter, som skal deltage i finalen ved Produktprisen 2022, og kokkene kunne bedst lide de økologiske varer.

18-05-2022 3 minutter Produktudvikling

Det er blevet dyrere at være økologisk forbruger

Økologiske fødevarer er steget i pris for første gang i seks år viser Forbrugerrådet Tænks årlige pristjek af 15 økologiske dagligvarer.

16-05-2022 2 minutter